Forretningsbetingelser for Hjortshøj Multiservice:

- Gyldig fra d. 1 januar 2016.

Betingelser:

Generelt

Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige betingelser for Hjortshøj Multiservice’s (herefter Sælger) leverancer til Køber.

Priser

Udført arbejde afregnes efter forudgående tilbud eller timesats.

 

Timesats inkl. certifikat krævende arbejde og arbejdsleder           kr. 350,00

Timesats betonarbejde/håndmand                                                    kr. 295,00

Timesats maskinfører                                                                           kr. 260,00  

Timesats landbrugsarbejde / traktorfører                                          kr. 225.00  

Udført arbejde afregnes efter forudgående tilbud eller timesats.

 

Timesats inkl. certifikat krævende arbejde og arbejdsleder: kr. 350,00

Timesats betonarbejde/håndmand: kr. 295,00

Timesats maskinfører: kr. 260,00  

Timesats landbrugsarbejde / traktorfører: kr. 225.00  

I timesatsen er indeholdt:

Standard værktøj: Sømbælte, lægtehammer, bindetang, tommestok, blyant, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj, høreværn, støvmasker, hjelm og klasse 3 arbejdstøj hvis det forlanges.

Standard el-værktøj:  El-hammer, rundsav, vinkelsliber, akku-maskiner, roterlaser

I timesatsen er ikke indeholdt:

Forbrugsartikler: f.eks. mejsler, savklinger, skæreskiver, betonbor og lign, dette faktureres efter forbrug.

Special værktøj og maskiner: Helikopter, gulvhøvl, bindemaskine, bukkemaskine og lign.

Sikkerhedsudstyr: f.eks faldsikringsudstyr, trykluftforsynede åndedrætsværn og lign.

Øvrigt udstyr: f.eks. stiger, stilladser, binde- og blandemaskiner og lign.

Special værktøj og maskiner, sikkerhedsudstyr og øvrigt udstyr faktureres efter regning.

Tillæg

Arbejde på hverdage fra kl. 18:00 – kl. 06:00 og i weekend og helligdage faktureres med et tillæg på kr. 150,00 pr. time

Minimum fakturering pr. påbegyndt dag er 7 timer hvis andet ikke er aftalt.        

Ved vejrlig afregnes med mindste timesats i de timer der ikke arbejdes.

Transport over 50 km hver vej fra Fruergårdsvej 11, 7900 Nykøbing faktureres med 3,75kr/km eller timesats.

Ved arbejdssted over 100 km fra Fruergårdsvej 11, 7900 Nykøbing stilles ét enkeltværelse til rådighed pr. mand og udetillæg efter statens takster.

Transport udregnes efter kraks ruteplan

Færge og brobilletter faktureres efter regning.

Alle priser tillægges 25 % moms

Fakturering

Faktura kan fremsendes hver 14. dag og efter månedens afslutning.                       

Betalingsbetingelser: Netto 15 dage

Efter forfaldsdato beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned, dog minimum 100,00 kr.

Rykkergebyr opkræves i henholdt til gældende lov.